Agent için Almanca-Türkçe çeviriler:

ajan · temsilci · casus · vekil · diğer çevirileri

Agent ajan

Aber wir haben zwei tote Agenten.

Ama ortada iki ölü ajan var.

Major Malloy, britische royal Navy, Special Agent Gibbs.

İngiliz Kraliyet Donanması'ndan Binbaşı Malloy, Özel Ajan Gibbs.

Agent Baker, ich bin Special Agent Anthony Vejar.

Ajan Baker, ben Özel Ajan Anthony Vejar.

Agent temsilci

Glaubst du, Lloyd würde einen guten Agenten abgeben?

Sence Lloyd iyi bir temsilci olur muydu?

David, das ist Lizzie Grant, ein neuer Junior-Agent.

David, bu Lizzie Grant, yeni çaylak temsilci.

Was mich zum größten Agenten auf der Welt macht.

Bu da beni dünyadaki en büyük temsilci yapar.

Agent casus

Ich bin nicht nur irgendein Agent, okay?

Ben sıradan bir casus değilim, tamam mı?

Weil es alle britische Agenten sind.

Hepsi ingiliz ajanı çünkü. Hepsi casus.

Agent vekil

Agent Keen, das ist U.S. Staatsanwalt Tom Conolly.

Ajan Keen, bu dava vekili Tom Connolly.