Anomalität

Die einzige Anomalität ist eine temporäre Erhöhung in der Materie-Energiesignal-Ratio.

Soruşturmam sırasında bulduğum tek anormallik madde-enerji sinyal oranında geçici bir artış.

Es ist eine verblüffende Anomalität.

Bu kafa karıştıran bir anormallik.

Ich habe O'Brien untersucht und fand keine physiologische Anomalität.

O'Brien'ı kontrol ettim. Hiç bir fizyolojik anormallik bulamadım.