Anwalt için Almanca-Türkçe çeviriler:

avukat · hukukçu · diğer çevirileri

Anwalt avukat

Ich brauche keinen Anwalt, ich habe nichts falsch gemacht.

Ben bir avukata ihtiyacım yok. Ben yanlış bir şey yapmadım.

Ohne Anwalt gehe ich nirgendwohin.

Avukat olmadan hiçbir yere gelmiyorum.

Da ist ein Anwalt drin.

Orada bir avukat var.

Anwalt hukukçu

Ein Rechtsanwalt, Sohn eines Anwalts.

Bir hukukçu! Bir hukukçunun oğlu!

Weil ich kein Anwalt werden will. Hä?

Çünkü ben bir hukukçu olmak istemiyorum.

Gut, dass ich kein Anwalt bin.

İyi işte. Ben hukukçu değilim.