Arbeit için Almanca-Türkçe çeviriler:

· çalışma · görev · yazı · ödev · emek · diğer çevirileri

Arbeit

Aber ich hatte viel Arbeit, neue Frühbeeten, kein Dünger. Ein Wirrwarr, Beschaffung, Reisen.

Ama çok vardı, yeni seralar, gübre bulunmaması kaygılar, düzenlemeler, tökezlemeler.

Jetzt beginnt unsere Arbeit.

Şimdi bizim işimiz başlıyor.

Gute Arbeit, Doktor.

İyi işti Doktor.

Arbeit çalışma

Ich möchte weiter hier arbeiten.

Burada çalışmaya devam etmek istiyorum.

Aber wir arbeiten hier.

Ama buraya çalışmaya geldik.

Disziplin, Ordnung, Arbeit.

Disiplin, düzen, çalışma.

Arbeit görev

Arbeiten wir zusammen undercover?

Gizli görevde birlikte miyiz?

Die Arbeit beginnt in zwei Wochen.

Görev iki hafta sonra başlıyor.

Ich gab dir eine Arbeit

Sana bir görev verdim

Arbeit yazı

Ich schrieb meine Arbeit über Harold und der violette Stift.

Ben ise Harold ve Mor Kalem hakkında ödev yazdım.

Hatcher lässt dich eine Doppelschicht arbeiten?

Hatcher sana çifte vardiya yazmış?

Diesen Sommer sollst du für mich arbeiten.

Bu yaz bana gelip benim için çalışmanı istiyorum.

Arbeit ödev

Ich schrieb meine Arbeit über Harold und der violette Stift.

Ben ise Harold ve Mor Kalem hakkında ödev yazdım.

Ich will eine bedeutungsvolle Arbeit von dir.

Senden tek bir anlamlı ödev istiyorum.

Arbeit emek

Das erfordert viel Arbeit und 'ne Menge Opfer.

Bu büyük bir emek ve bir çok kurban gerektiriyor