Arm için Almanca-Türkçe çeviriler:

zavallı · fakir · kol · yoksul · çaresiz · kötü · diğer çevirileri

Arm zavallı

Armer kleiner Bruder.

Zavallı küçük kardeşim.

Armer, armer Ryan.

Zavallı, zavallı Ryan.

Armer Mr. Riley.

Zavallı Bay Riley.

Arm fakir

Keine Reichen, keine Armen mehr.

Artık zengin yok, fakir de yok.

Eine Art Atombombe für Arme dieüberWashington gezündet werden soll.

Bir çeşit fakir atom bombası burada patlamak üzere, Washington'da.

Du hast gerade die Kuh eines armen Farmers erschossen!

Az önce fakir bir çiftçinin ineğini vurdunuz!

Arm kol

Zwei braune Arme, zwei braune Beine, ein kleiner Badeanzug dazwischen.

İki bronz kol, iki bronz bacak. Ve arada küçük bir parça mayo.

Wollen Sie einen langen Arm sehen?

Uzun bir kol görmek ister misin?

Ich mache dir einen neuen Arm.

Sana yeni bir kol yapacağım.

Arm yoksul

Der Mann ist sehr alt und arm.

Çok yaşlı, çok yoksul bir adam.

Pertschik, ich bin ein armer Mann.

Perchik, Ben çok yoksul bir adamım.

Er ist arm und braucht Hilfe.

Yoksul ve yardıma ihtiyacı var.

Arm çaresiz

Der arme Aksel liegt hilflos auf der Intensivstation.

Zavallı Aksel hala yoğun bakımda çaresiz bir şekilde yatıyor.

Der arme Private. Allein! Hilflos im Bauch dieser Bestie.

Zavallı Private, o canavarın karnında yalnız ve çaresiz.

Armes, hilfloses Rom!

Zavallı çaresiz Roma!

Arm kötü

GUT ODER BÖSE, SCHÖN ODER HÄSSLICH, REICH ODER ARM

İYİ YA DA KÖTÜ, YAKIŞIKLI ÇİRKİN, ZENGİN FAKİR

Mein armer, armer, unglücklicher Sohn.

Benim kaderi kötü, zavallı oğlum!