Armreif

Aber wir brauchen den Armreif.

Evet, ama bilezik bize lazım.

Wir brauchen den Armreif.

O bilezik bize lazım.

Dieser Armreif ist ein Geschenk und zugleich ein Fluch.

Bu bilezik hem bulunmaz bir nimet hem de lanetli bir beladır.

Das ist Athelstans heiliger Armreif.

Athelstan'ın kutsal kol halkası bu.

Komplett, mit kugelsicherem Armreif und dem Lasso der Wahrheit.

Kurşun geçirmez bilezikler ve gerçeklik kementiyle birlikte.

Alex trägt den Armreif?

Bilezik Alex'in kolunda mı?