Aussage için Almanca-Türkçe çeviriler:

ifade · diğer çevirileri

Aussage ifade

Diese Aussage. Hallenbeck verheimlicht etwas.

Hollenbeck verdiği ifadesinde bir şeyler gizliyor.

Hier, Morellis Aussage.

Bu, Morelli'nin ifadesi.

Das ist eine provozierende Aussage Können Sie das beweisen?

Bu etkileyici bir ifade. Onu kanıtlayabilir misin?