Baby için Almanca-Türkçe çeviriler:

bebek · diğer çevirileri

Baby bebek

Babys verheimlichen ist eine schlechte Idee.

Bebeğin olduğunu saklamak kötü bir fikir.

Ein kleines Baby.

Küçük bir bebek.

Wieso sollte er ein Baby entführen?

Neden bir bebek kaçırsın ki?