Barbara

Barbara, ich möchte Sie etwas Persönliches fragen.

Barbara, sana özel bir soru sormak istiyorum.

Barbara, alles in Ordnung?

Barbara, her şey yolunda mı?

Barbara Castle will mich sprechen.

Barbara Castle benimle konuşmak istiyor.

Barbara Stone entführt.

Barbara Stone kaçırıldı.

Hallo, ich heiße Barbara.

Merhaba, benim adım Barbara.

Barbara, komm her.

Barbara, gel buraya.

Barbara, wir sind Navy-Schwestern, keine Touristen.

Barbara, bizler donanmanın hemşireleriyiz, turist değil.

Santa Barbara", selbe Zeit aber ein anderer Sender.

Santa Barbara" Aynı saatte ama başka kanalda.

Barbara sucht dich.

Barbara seni arıyor.

Sind Sie Dale Barbara?

Dale Barbara siz misiniz?