Bauteile

Elektronische Geräte, Bauteile, Waffen.

Elektronik eşyalar, parçalar, silahlar.

Alle Bauteile sind verankert.

Tüm parçalar iyi bağlanmış.

Du stiehlst Bauteile.

Parçalar çalıyorsun, Tom.

Die Werkzeuge sind scharf, die Bauteile klein.

Aletler çok keskin ve parçalar da çok küçük.