Bedingungen için Almanca-Türkçe çeviriler:

koşul · diğer çevirileri

Bedingungen koşul

Euer Ehren, Victoria und Lilly Desange wurden gefunden beklagenswerten Bedingungen, isoliert, ausgehungert.

Sayın Yargıç, Victoria ve Lilly Desange, kötü koşullar içinde bulundu. Soyutlanmış, acıkmış.

Was für Bedingungen, Sir Edward?

Nedir bu koşullar, Sör Edward?

Nicht unter diesen Bedingungen.

Bu koşullar altında değil ama.