Behauptungen için Almanca-Türkçe çeviriler:

iddia · diğer çevirileri

Behauptungen iddia

Eine kühne Behauptung.

Cüretkâr bir iddia.

Das ist ein sehr kühne Behauptung, Mr. Palmer.

Bu çok cüretkâr bir iddia Bay Palmer.

Nun, Euer Ehren, klingt das für Sie wie eine unbegründete Behauptung?

Şimdi, sayın hakim, bu size asılsız bir iddia gibi mi geliyor?