Beine için Almanca-Türkçe çeviriler:

bacak · ayak · diğer çevirileri

Beine bacak

Kaukasisch, männlich, zerquetschte Luftröhre, gebrochene Rippen, Wirbelsäule, Schädel, Beine.

Kafkaslı. Erkek. Boynu kırılmış, arka kaburgaları kırılmış kafatası ve bacakları da.

Arme, Beine, Hände.

Kollar, bacaklar, eller

Für "Dr. nette Beine".

Dr. Güzel Bacaklı" için.

Beine ayak

Rücken gerade, Beine parallel

Sırt düz, ayaklar paralel.

Wir achten also auf eine Hämolyse, eine Luftembolie, ein blaues Bein wegen peripherer Mangeldurchblutung

Öyleyse dikkat edeceklerimiz; hemoliz, hava embolisi periferik iskemi kaynaklı morarmış bir ayak

Roz, bewegen Sie Ihr rechtes Bein.

Roz, sağ ayağını hareket ettir.