Beispiel için Almanca-Türkçe çeviriler:

örnek · misal · diğer çevirileri

Beispiel örnek

Können Sie uns ein Beispiel geben?

Bize bir örnek verebilir misin?

Schön, noch ein Beispiel:

Pekala, başka bir örnek:

Zum Beispiel der Autounfall ist eher ein befruchtendes als ein destruktives Ereignis.

Örneğin araba kazası verimli bir olaydır yıkıcı değil seksüel enerjiyi açığa çıkartır

Beispiel misal

Zum Beispiel, hier ein Gedanke:

Burada misal bir fikir var.