Bereitschaftsraum

Ich bin in meinem Bereitschaftsraum.

Ben, çalışma odamda olacağım.

Brücke an Bereitschaftsraum.

Köprü'den, Çalışma Odası'na.

In einer Stunde will ich Sie im Bereitschaftsraum sehen.

Bir saat içinde sizi kabul odasında görmek istiyorum.

Doktor, kann ich Sie im Bereitschaftsraum sprechen?

Doktor, sizi çalışma odamda görebilir miyim?

Duell im Bereitschaftsraum".

Hazırlık Odasında Düello.