Bericht için Almanca-Türkçe çeviriler:

rapor · haber · bildiri · diğer çevirileri

Bericht rapor

Danke für Ihren Bericht.

Rapor için teşekkür ederim.

Sein ballistischer Bericht ist interessant.

Balistik rapor ilginizi çekebilir.

Mr La Forge, Bericht.

Bay La Forge, rapor.

Bericht haber

C.B.S. News Moskau-Korrespondent Barry Petersen mit einem Bericht:

CBS Haberler Moskova muhabiri Barry Petersen gelişmeleri bildiriyor.

Eines Tages sah ich den Bericht über ein Zugunglück. Und ich hörte sie.

Sonra bir gün bir tren kazası hakkındaki haber hikayesini izledim ve onları duydum.

Ich werde den Bericht über Mount Moa Moa trotzdem fertigstellen

Moa Moa Yanardağı hikâyesini bitireceğim gene de, haberin olsun.

Bericht bildiri

Letzte Woche kam ein Bericht über ihn.

Geçen hafta onun hakkında bir bildiri geldi.