Bett için Almanca-Türkçe çeviriler:

yatak · diğer çevirileri

Bett yatak

Wir haben hier ein Bett für Sie.

Burada senin için bir yatak var.

Unter deinem Bett?

Yatağın altında mı?

Du hast ein warmes Bett einer Freundin vorgezogen.

Bir dost yerine sıcak bir yatağı tercih ettin.