Beweis için Almanca-Türkçe çeviriler:

kanıt · delil · ispat · işaret · diğer çevirileri

Beweis kanıt

Keine Leiche, kein Beweis.

Ceset yok, kanıt da yok.

Vielleicht langweilig, aber einen Beweis.

Can sıkıcı ama gerçek bir kanıt.

Ihre Verletzbarkeit ist der Beweis ihres Rückzuges.

Geri çekilmeniz, saldırıya açık olduğunuzun kanıtı.

Beweis delil

Kein Beweis für nichts.

Hiç bir delil yok.

Jeder Beweis ist ein Baustein.

Her delil parçası bir tuğladır.

Oder hat Zach diesen Beweis auch untergejubelt?

Yoksa o delili de Zach mi yerleştirdi?

Beweis ispat

Ist das nicht Beweis genug?

Bu ispat yeterli değil mi?

Dann beweis es mir.

O zaman ispat et.

Beweis işaret

Das Zeichen des Hundes beweist, dass ihn ein Nord-Cheyenne abgeschossen hat

Köpeğin işareti. Bu bir Güneyli Çeyen köpek askerinin yayından çıkmış.

Der Beweis verwickelt mich direkt in David Palmer's Tod.

O kanıt, David Palmer'ın ölümü konusunda doğrudan beni işaret ediyor.