Bewusstsein için Almanca-Türkçe çeviriler:

bilinç · farkındalık · diğer çevirileri

Bewusstsein bilinç

Kopfschmerzen, Desorientierung, Halluzinationen, ein verändertes Bewusstsein.

Baş ağrıları, yönelim bozukluğu halüsinasyonlar, değişken bilinç.

Bewusstsein ist wie Energie.

Bilinç bir enerji gibidir.

Du meinst Elizabeth's Bewusstsein ersetzen?

Yani Elizabeth'in bilinci mi değiştirecekler?

Bewusstsein farkındalık

Empathisches Bewusstsein ist für Ihren Posten keine Voraussetzung.

Empatik farkındalık konumun için bir gereklilik değil.

Ein neues spirituelles Bewusstsein.

Yeni bir manevi farkındalık

Wie wir verkörpern diese Tiere das Mysterium und Wunder des Bewusstseins.

Bizim gibi, bu hayvanlar da gizemi ve farkındalık merakını oluşturuyor.