Bob

Meine Freunde nennen mich Pocken-Bob.

Arkadaşlarım bana Suçiçeği Bob derler.

Bobs Leben mitzuleben.

Bob'un hayatını yaşamak.

Hallo, ich vertrete Dr. Bobs Trauerseminare.

Merhaba, Doktor Bob'un "Yas Seminerleri" için arıyorum.

Ich hab dich eingestellt, Bob!

Seni işe ben aldım, Bob.

Onkel Bob, bist du's wirklich?

Bob Amca, gerçekten sen misin?

Hallo, ich bin Bob Thomas.

Merhaba, ben Bob Thomas.

Frohe Weihnachten, Bob.

Mutlu Noeller Bob.

Hören Sie mich, Bob?

Beni duyuyor musun Bob?

Gute Nacht, Bob.

İyi geceler Bob.

Ich möchte eine ehrliche Antwort, Bob.

Bob, kesin bir cevap istiyorum.