Bobby

Bobbys einschneidende Erfahrung wird

Bobby'nin hayat değiştiren deneyimi

Ich habe Bobby Z.'s Feinde, Bobby Z.'s Probleme, jetzt brauche ich sein Geld.

Bobby Z'nin düşmanları, Bobby Z'nin problemleri, bana onun parası lazım.

Eigentlich nennt mich jeder Bobby.

Aslında herkes bana Bobby der.

Bobby, komm bitte rein.

Bobby, içeri gel lütfen.

Bobby, komm her.

Bobby, buraya gel.

Bobby, Bobby, komm her.

Bobby, Bobby. Buraya gel.

Ich brauche einen Gefallen, Bobby.

Bir iyiliğe ihtiyacım var, Bobby.

Alle nennen mich "Bobby".

Herkes bana "Bobby" der.

Bobby, ich sagte, wir hatten dieses Gespräch bereits.

Bobby, sana bu konuşmayı daha önce yaptık dedim.

Können wir später sprechen, Bobby?

Daha sonra konuşabilir miyiz Bobby?