Bombenleger

Der eigentliche Bombenleger ist woanders.

Gerçek bombacı başka bir yerde yatıyor.

Und der andere Bombenleger hasst Sie auch und will Sie jetzt übertreffen.

Diğer bombacı da senden nefret ediyor ve seni geçmek istiyor.

Jetzt gibt es nur eine Aktentasche, also muss der Bombenleger Ronaldos genommen haben.

Tek bir evrak çantası var, Bombacı Ronaldo'nun çantasını almış olmalı.

Also ist Lestrades Boss ein Bombenleger?

Yani Lestrade'in patronu bombacı değil mi?

Ich war nie Bombenleger.

Ben hiç bombacı olmadım.

Bombenleger haben einen Messias-Komplex, also

Bombacılarda Mesih kompleksi vardır yani

Der Bombenleger war dort, stimmt's?

Bombacı C güvertesindeydi, değil mi?

Der Bombenleger ist zu schlau dafür.

Bombacı bunun için fazla akıllı.