Borgia

Kardinal Borgia hat die benötigte Mehrheit gekauft.

Kardinal Borgia yeterli oy çoğunluğunu satın aldı.

Und du, Kardinal Borgia, hast die Krönung vollzogen wie ein Papst.

Kardinal Borgia, taç giyme törenini bir papa gibi gerçekleştirdiniz.

Der Pontifex Maximus hört Vizekanzler Rodrigo Kardinal Borgia.

Yüce Piskopos, Baş Yardımcı Kardinal Rodrigo Borgia'yı dinleyecek.

Kardinal Borgia hat die nötige Mehrheit.

Kardinal Borgia, yeterli oy çoğunluğunu sağladı.

Meine Schwester, Lucrezia Borgia.

Kız kardeşim, Lucrezia Borgia.

Kardinal Cesare Borgia.

Kardinal Cesare Borgia'yı.

Nur ein Borgia, so scheint es, kann einen anderen Borgia wahrhaftig lieben.

Görünen o ki bir Borgia'yı ancak bir Borgia gerçekten sevebilir.

Und Kardinal Borgia willigt freudig ein.

Ve Kardinal Borgia'da mutlulukla kabul etmektedir.

Aber ich bin eine Borgia und mein Platz ist hier.

Ama ben bir Borgiayım ve benim yerim burası.

Zurück nach Spanien, Borgia!

İspanya'ya geri dön Borgia!