Botschaft için Almanca-Türkçe çeviriler:

mesaj · büyükelçilik · haber · diğer çevirileri

Botschaft mesaj

Ich habe eine Botschaft für dich.

Senin için bir mesajım var.

Ich bekomme eine Botschaft.

Çünkü bir mesaj alıyorum.

Oder wir wollten ihm eine Botschaft senden.

Ya da sadece ona bir mesaj vermek istiyorduk.

Botschaft büyükelçilik

Sowjetische Botschaft, Washington D.C. Residenz des KGB

SOVYET BÜYÜKELÇİLİĞİ BAŞKENT WASHINGTON KGB MESKENİ

Amerikanische Botschaft, bitte.

ABD Büyükelçiliği lütfen.

Pakistanische Botschaft Washington, D.C.

Pakistan Büyükelçiliği. Washington D.C.

Botschaft haber

Überbringe drei Botschaften!

Üç haber ulaştıracaksın.

Strange gab ihm eine Botschaft.

Strange bir haber vermiş Drawlight'a.

Radagast, überbring eine Botschaft an Frau Galadriel:

Radagast, Galadriel Hanım'a haber uçurmanı istiyorum.