Boxer için Almanca-Türkçe çeviriler:

boksör · diğer çevirileri

Boxer boksör

Ein Schriftsteller steht für sich allein, genau wie ein Boxer.

Bir yazar, tıpkı bir boksör gibi, yalnız dövüşmelidir.

Aber dann ist das Schlimmste passiert, was einem Boxer passieren kann.

Ama sonra bir boksörün başına gelebilecek en kötü şey oldu.

Hilfsarbeiter, Maurer, Boxer Zurzeit ohne Beschäftigung.

Meslek; niteliksiz işçi, boksör. Şu anda işsiz.