Bräuche için Almanca-Türkçe çeviriler:

gelenek · diğer çevirileri

Bräuche gelenek

Aber warum spielen die Rituale, die Kleidung und die Bräuche solch eine Rolle?

Ama niye ritüeller, elbiseler, gelenekler ve adap bu kadar çok önemli?

Ekklesiastisches Purpur und heidnisches Orange als Symbol der Symbiose heidnischer und christlicher Bräuche?

Dinci moru ve dinsiz turuncusu, dinsiz ve Hıristiyan geleneklerinin evlilikteki simbiyozunu sembolize ediyor.