Buddies

Gute Nacht, Buddies, ihr seid tolle Freunde.

İyi geceler Kafadarlar. Sizler harika dostlarsınız.

Viel Glück, Buddies!

İyi şanslar Kafadarlar!

Babi kennt die Schatz-Buddies wirklich.

Babi gerçekten Kafadarlar'la tanıştı.

Es geschah alles, als Babi die Buddies traf.

Her şey Babi ile Kafadarlar tanıştığında başladı.

Die Buddies und ihre neue Kamelfreundin entkamen.

Kafadarlar ve yen arkadaşları deve kaçtılar ve

Keine Sorge, Buddies, mein Stamm war hier.

Merak etmeyin Kafadarlar. Kabilem buraya geldi.