Christophine

Ich war heute Vormittag bei Christophine.

Bu sabah Christophine'yi görmeye gittim.

Und das ist Christophine, mein Kindermädchen.

Bu da Christophine. Uzun zaman önce dadımdı.

Rio ist weit weg von Christophine.

Rio, Christophine'den çok uzakta değil mi?