Churchs

Mayson Drake hat unter Snell für Churchs Akquisitionen gearbeitet.

Mason Drake, Church'ün kazançları için Snell'in altında çalışıyormuş.

Du könntest Churchs Klage beitreten.

Church'ün davasına sen katılabilirsin.

Das war Churchs Plan.

Church'ün planı da buydu.