Co Moderatorin

Meine neue Co-Moderatorin?

Yeni yayın arkadaşım.

Meine Co-Moderatorin, Cate, ist irgendwo hier.

Yardımcı sunucum Cate buralarda bir yerde.

Ich werde Sandy Rivers neue Co-Moderatorin.

Sandy Rivers'ın yeni sunucu arkadaşı olacağım.

Begrüßen Sie Ihre neue Co-Moderatorin, Desiree Pon.

Yeni yardımcına merhaba de, Desiree Pon.

Ihre neue Co-Moderatorin hatte eine andere Philosophie.

Yeni yayın arkadaşı Becky'ninse farklı bir felsefesi vardı.