Cronus

Ra, Nirrti, Cronus, Zipacna, alle waren einst mächtige System Lords und nun dienen sie alle dir.

Ra, Nirrti, Cronus, Zipacna, bir zamanların güçlü Sistem Lortları, şimdi hepsi sana hizmet ediyor.

Die, die Ra, Hathor, Setesh, Heru-ur, Sokar, Cronus und Apophis töteten.

Ra, Hathor, Setesh, Heru-ur, Sokar, Cronus ve Apophis'i öldürenler.

Mein Lord, Cronus ruft uns.

Lordum, Cronus bizi selamlıyor.