Darf

Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Ben sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

Aber darf ich Ihnen eine Frage stellen?

Ama size bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Ihnen eine Frage stellen?

Ben sana bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Ihnen einige Fragen stellen?

Size birkaç soru sorabilir miyim?

Ich werde jetzt gehen, aber darf ich später wiederkommen?

Bak, ben şimdi gidiyorum. Ama daha sonra gelebilir miyim?

Darf ich noch eine Frage stellen?

Başka bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Sie etwas Persönliches fragen?

Kişisel bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Ihnen etwas wirklich Wichtiges sagen?

Sana çok önemli bir şey söyleyebilir miyim? Ne?

Darf ich ein paar Fragen stellen?

Size bir kaç soru sorabilir miyim?

Wenn ich gewinne, darf ich Ihnen weitere Fragen stellen.

Eğer bahsi ben kazanırsam size daha fazla soru soracağım.