Datei için Almanca-Türkçe çeviriler:

dosya · diğer çevirileri

Datei dosya

Ich möchte eine neue Datei öffnen.

Yeni bir dosya açmak istiyorum.

Computer, wann wurde diese Datei erstellt?

Bilgisayar, bu dosya ne zaman oluşturulmuş?

Aber wer auch immer ihm die gestohlene Pentagon-Datei geschickt hat kennt ihn.

Ama ona çalıntı Pentagon dosyasını her kim göndermişse o biliyordur.