Diagonal için Almanca-Türkçe çeviriler:

çapraz · diğer çevirileri

Diagonal çapraz

Die Aoarta braucht eine lange, diagonale Anastomose.

Aortaya uzunca bir çapraz anostomoz yapmamız gerek.

Ja, ich weiß, diagonal geschnitten.

Evet, biliyorum. Çapraz keseceğim. Evet.

Hier. Diagonale Betonungsstriche auf den Ideogrammen.

İdiogram üzerindeki çapraz vurgulara bak.