Diagonale

Mehr Senf für Bart, diagonal geschnitten.

Bart için yuvarlak sürülmüş ekstra hardal.

Die Aoarta braucht eine lange, diagonale Anastomose.

Aortaya uzunca bir çapraz anostomoz yapmamız gerek.

Ja, ich weiß, diagonal geschnitten.

Evet, biliyorum. Çapraz keseceğim. Evet.

Schau auf die Diagonale.

Şu dizilişe bak. Bak şuraya.

Hier. Diagonale Betonungsstriche auf den Ideogrammen.

İdiogram üzerindeki çapraz vurgulara bak.