Dinge için Almanca-Türkçe çeviriler:

şey · nesne · diğer çevirileri

Dinge şey

Manchmal, Artefakte sie vermögen Menschen furchtbare, unsagbare Dinge anzutun.

Bazen objeler insanlara korkunç, ağza alınmayacak şeyler yapıyorlar.

Sie sieht Dinge.

Bir şeyler görüyor.

Stimmen hören, Dinge sehen Erwähnte Ihre Mutter so etwas in der Art?

Sesler duymak, bir şeyler görmek gibi, annen böyle bir şeyden bahsetti mi?

Dinge nesne

Manche wertvolle Dinge

Bazıları, değerli nesneler.

Ein schönes Ding

Güzel bir nesne!