Diplomat için Almanca-Türkçe çeviriler:

diplomat · diğer çevirileri

diplomat

Diplomat diplomat

Diplomaten und Bürokraten mögen anders funktionieren, aber sie erzielen genau dieselben Resultate.

Diplomat ve bürokratlar farklı çalışıyor olabilir, ama aynı sonuca ulaşıyorlar.

Ich bin Soldat, kein Diplomat.

Ben askerim, diplomat değil.

Seit wann bist du denn Diplomat?

Sen ne zaman diplomat oldun?