Doktor için Almanca-Türkçe çeviriler:

Doktora, doktor · hekim · diğer çevirileri

doktor

Doktor Doktora, doktor

Sie plagiierte Teile ihrer Doktor-Dissertation.

Doktora tezinin birazını başkasından aşırmıştı.

Nein, Doktor. Nein.

Hayır doktor, hayır.

Ich weiß genau, wer ich bin, Doktor.

Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum, doktor.

Doktor hekim

Bruder Hua, das ist Doktor Duan.

Ah Hu Kardeş, bu, Hekim Duan.