Dukat

Warum sollte Garak Gul Dukat unterminieren wollen?

Neden Garak Gul Dukat'ın kuyusunu kazmak istiyor?

Soweit ich weiß, Gul Dukat, spielten wir es einmal und Sie schummelten.

Hatırladığım kadarıyla, Gul Dukat, bir oyun oynamıştık ve sen hile yapmıştın.

Gul Dukat hatte Probleme auf der anderen Seite des Wurmlochs.

Gul Dukat'ın solucan deliğinin öbür tarafında sorunları vardı.

Wieso wollten Sie Dukat bloßstellen?

Neden Dukat'ın maskesini düşürmek istedin?

Dukat, ich hatte einen schweren Tag.

Ah, Dukat, yoğun bir gün geçirdim.

Gul Dukat bat mich mitzukommen.

Gul Dukat gelmemi istedi.

Chief, Sie und Gul Dukat bleiben hier.

Şef, Gul Dukat ile burada kal.

Und ist Gul Dukat nicht einer der Hauptzeugen der Untersuchung?

Ve Gul Dukat bu soruşturmanın en önemli tanıklarından biri değil mi?

Wir werden Gul Dukat zurückholen.

Gul Dukat'ı geri alacağız.

Gul Dukat möchte Sie auf einer Subraumleitung sprechen.

Gul Dukat senin altuzay mesajına yanıt veriyor.