Dyle

Ich gebe dir eine Chance, Dyle.

Sana bir şans vereceğim, Dyle.

Carson Dyle hatte keinen Bruder.

Carson Dyle'ın erkek kardeşi yok.

Nein, das ist nicht Carson Dyle.

Hayır, o Carson Dyle değil.

Gibt es eine Frau Dyle?

Peki, bir Bayan Dyle var mı?

Hör mir genau zu, Dyle.

Şimdi beni iyi dinle, Dyle.