Eingang için Almanca-Türkçe çeviriler:

giriş · girdi · diğer çevirileri

Eingang giriş

Wir müssen einen anderen Eingang finden.

Başka bir giriş yolu bulmalıyız.

Dieser Eingang wird verschwinden

Bu giriş yolu kaybolacak.

Der Eingang für Küchenhilfen ist hinten.

Mutfak personel girişi arka tarafta.

Eingang girdi

Deshalb benutzen die echten VIPs nie den VIP-Eingang.

İşte bu yüzden gerçek VIP'ler asla VIP girişini kullanmıyor.

Der Eingang des Potomac River Watterfront Parks.

Potomac Nehri, Waterfront Parkı'nın girişinde bulundu.

Am Eingang bittet ein Fremder um einen Kampf.

Girişteki bir yabancı, bir maç yapmak istiyor.