Einrichtung için Almanca-Türkçe çeviriler:

tesis · cihaz · kuruluş · mobilya · diğer çevirileri

Einrichtung tesis

Ich leite diese Einrichtung.

Bu tesisi ben yönetiyorum.

Bobby und ich sind so stolz, dass wir die erste USIDent-Einrichtung hier in Southland eröffnen dürfen.

Şu an Bobby de ben de, Southland'deki ilk USIDent tesisi açılışını yapacağımız için çok gururluyuz.

Wie schnell kann man so eine Einrichtung züchten?

Böyle bir tesis ne kadar hızlı büyüyebilir?

Einrichtung cihaz

Geh für die Küchen-Einrichtung zu Jean-Louis!

Jean-Louis'nin cihazlar üzerine çalışmaları var.

Einrichtung kuruluş

Die Knickerbocker Savings and Loan Company ist keine wohltätige Einrichtung wie St. Dominic.

Knickerbocker Tasarruf ve Kredi Şirketi, St. Dominic gibi bir yardım kuruluşu değil.

Einrichtung mobilya

Nein, wir haben fusioniert, Einrichtung, Inventur, alles.

Hayır, mobilyalar, demirbaşlar, her şeyimiz birleşti.