Entschuldigt

Nein, ich wollte mich für neulich Abend entschuldigen.

Hayır, sadece geçen gece olanlar için özür dilemek istedim.

Entschuldige, Großvater Kuzja! Aber Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

Özür dilerim, büyükbaba Kuzya ama Tanrıya şükür kimse yaralanmadı.

Entschuldigt, aber ich glaube, ihr macht einen schrecklichen Fehler.

Özür dilerim ama, sanırım hepiniz büyük bir hata yapıyorsunuz.

Könnten Sie uns eine Sekunde entschuldigen?

Bize bir saniye izin verir misiniz?

Entschuldigt mich, aber ich muss jetzt nach Hause.

Affedersiniz ama ben artık eve gitmek zorundayım.

Ich möchte mich für heute Morgen entschuldigen.

Bu sabah için özür dilemek istiyorum.

Entschuldige bitte, ich habe selektiven Mutismus, eine anerkannte Krankheit.

Affedersin, mutizmi ben seçtim. Onaylanmış tıbbi bir hastalık.

Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen irgendwie helfen?

Özür dilerim. Size yardım edebilir miyim?

Würden Sie uns bitte entschuldigen?

Bize izin verir misiniz lütfen?

Ich wollte mich für gestern Abend entschuldigen.

Geçen gece için özür dilemek için geldim.