Erde için Almanca-Türkçe çeviriler:

Dünya · toprak · Yer · yeryüzü · diğer çevirileri

Erde Dünya

Finde einen Weg zur Erde.

Dünya'ya bir yol bul.

Sie sind der Erde genauso IoyaI ergeben wie Sie.

Onlar da Dünya'ya en az sizin kadar sadık.

Der Pottwal auf der Erde verschlingt Millionen von Tintenfischen.

Dünyadaki ispermeçet balinası milyonlarca mürekkepbalığını silip süpürüyor.

Erde toprak

Luft, Wasser, Erde, Feuer.

Hava, Su, Toprak, Ateş.

Ein schwimmendes Stück Erde.

Yüzen bir toprak parçası.

Und es gab Licht und Luft und Wasser und Erde, alles rein und unverdorben.

Işık ve hava ve su ve toprak vardı, hepsi temiz ve bozulmamıştı.

Erde Yer

Schrill-Sporen wachsen unter der Erde.

Shrill böcekleri yer altında yaşar.

Halbmond, rote Erde, schwindender Himmel und schwindendes Land, wurzelloses Gras, er ist nahe

Hilal ay, kırmızı dünya, solan gök, solan yer, yeşil köksüz otlar, yakında.

Blumen, Halbmond, rote Erde, schwindender Himmel und schwindendes Land, wurzelloses Gras

Vahşi çiçekler, hilal ay, kırmızı dünya solan gök, solan yer, yeşil köksüz otlar

Erde yeryüzü

Bevor ich diese Erde verlasse werdeichEuchauslachen.

Yeryüzünü terk etmeden önce sana güleceğim.

Nicht nur die Milchstrasse oder die Erde, das ganze Universum?

Sadece Samanyolu, Yeryüzü değil de tüm evren mi?

Langsam aber sicher begann die Erde zu verwittern und auszusterben.

Yavaşça fakat emin bir şekilde yeryüzü solup yok olmaya başladı.