Erdling

Heliums Schicksal ist besiegelt, Erdling.

Helium'un kaderi mühürlendi, Dünyalı.

Sie kennen diesen Erdling?

Sen tanıyor musun bu dünyalı

Der Erdling Bastian Balthazar Bux und Atreju, der Krieger vom Gräsernen Meer

Dünyalı çocuk Bastian Balthazar Bux ve Atreyu Görkemli Ova'lardan gelen savaşçı

Ein Erdling zur Errettung der Kindlichen Kaiserin?

Çocuk İmparatoriçeyi korumak için bir dünyalı çocuk!

FLASH GORDON ERDLING EXEKUTIERT VON MING

FLASH GORDON DÜNYALl, MING TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Der Erdling Bastian Balthazar Bux und Atreju, der Krieger vom Gräsernen Meer, verlangen, den Schlossherrn zu sehen.

Dünyalı çocuk Bastian Balthazar Bux. .ve Atreyu, Görkemli Ova'lardan gelen savaşçı bu kalenin efendisini görmeyi talep ediyor!

Niemand wird auf einen Erdling achten, der in den Berg hineinrennt.

Hiç kimse dağa girmeye çalışan bir dünyalıya dikkat etmeyecek.

Für so einen kleinen Erdling warst du eine große Hilfe, Jimmy Neutron.

Böyle küçük bir dünyalı için epey yardımcı oldun Jimmy Nötron.

Das ist ein Anti-Erdling-Stock.

Bu, anti dünyalı sopası.

Du denkst, du bistwas ganz Gescheites, nichtwahr, du Erdling?

Kendini çok akıllı zannediyosun, değil mi dünyalı?