Erkenntnis için Almanca-Türkçe çeviriler:

bilgi · anlayış · kavrayış · diğer çevirileri

Erkenntnis bilgi

Peter absolute Erkenntnis!

Peter, sonsuz bilgi.

Das ist eine gefährliche Erkenntnis, Lola.

Bu çok tehlikeli bir bilgi, Lola.

Erkenntnis anlayış

All ihre Weisheit und Erkenntnis entehrt.

Tüm bilgeliği ve anlayışı bozulmuş.

Erkenntnis kavrayış

Wie eine blendende Erkenntnis, wie reine Wahrheit.

Körleştiren bir kavrayış gibi, saf gerçeklik gibi.