Eurydike

Lot und seine Frau, Perseus und Medusa, Orpheus und Eurydike.

Lot ve karısı, Perseus ve Medusa, Orpheus ve Eurydice.

Auf Philip und Eurydike und ihre rechtmäßigen Söhne!

Philip'e ve Eurydice'e ve onların meşru çocuklarına!

Möchten Sie Eurydike finden oder den Tod?

Bulmak istediğin Eurydice mi yoksa Ölüm mü?

Möchten Sie den Tod finden oder Eurydike?

Bulmak istediğin Ölüm yoksa Eurydice mi?