Ewigkeit için Almanca-Türkçe çeviriler:

sonsuzluk · diğer çevirileri

Ewigkeit sonsuzluk

Für eine solche Maschine ist eine Sekunde eine Ewigkeit.

O makine için, bir saniye sonsuzluk gibidir.

Eine Sekunde ist wie eine Ewigkeit für dich, nicht wahr?

Senin için bir saniye sonsuzluk gibi bir şey. Değil mi?

Eine Ewigkeit und ein Tag!

Sonsuzluk ve bir gün.