Explizite

Meine expliziten Anweisungen ignorieren?

Kâti emirlerimi yok saymayı mı?

Explizite Elemente von brutaler Gewalt, "Voyeurismus, Transvestitismus und Inzest.

Acımasız bir şiddetin röntgenciliğin, transvestitizmin ve ensestin çarpıcı bir sunumu.

Es ist unnötig explizit.

Gereksiz bir şekilde mahrem.

Ich habe explizit die Leonard Nimoy Mr. Spock-Pappfigur bestellt.

Kesin bir şekilde Leonard Nimoy "Mr. Spock"unun kartonunu istemiştim.