Fajitas

Und anschließend, schreiten wir wie Könige zum Southeast Fajitas und Cajun Schrimp!

Sonrasında da karnımızı fajita ve karidesle doldurup krallar gibi yiyeceğiz!

Ich mache dir Fajitas, Jody.

Sana fajita yapacağım, Jody.

Wer hat die whup-ass Fajitas Bestellt?

Ağzımıza layık fajitaları kim ısmarladı?